Home | Rekap Show | Juara I - V | Best In Size | Best In Variety | Champion | Total Nilai Peserta
 
No Pemilik Ikan Kota Total Nilai
1.  Balekoi Pinrang 18.750  
2.  Oris Bachtiar Makassar 13.800  
3.  John Husyen Makassar 13.550  
4.  Milan Koi Makassar 12.575  
5.  Polman Koi Polewali Mandar 11.025  
6.  Toraja Koi Club Toraja 10.775  
7.  Achmad Makassar 8.200  
8.  Along Makassar 6.500  
9.  H. Nur salam Gowa 4.750  
10.  Skarda koi Makassar 3.575  
11.  Bowo Makassar 2.750  
12.  Mr. Luke Lukman Mamuju 2.575  
13.  IwanKoi Makassar 2.125  
14.  Dedi Makassar 1.800  
15.  Arman Bober Makassar 1.600  
16.  Wawan Makassar 1.350  
17.  Inuwasa Koi Makassar 1.300  
18.  wandi Mamuju 1.200  
19.  Pay Sidrap 1.200  
20.  Rasyid Makassar 1.200  
21.  Burhan brekele Kolaka Utara 1.000  
22.  Sonny T Makassar 950  
23.  Alan Firmadi Makassar 925  
24.  Budi Sumilat Makassar 900  
25.  Hasan Reniswa Makassar 800  
26.  A. Yagkin Padjalangi Makassar 775  
27.  Dr Rusmin SpAN Makassar 675  
28.  Abdi Asmara Makassar 550  
29.  Roy S Makassar 500  
30.  Syarif Sidrap 500  
31.  Syahar maros Maros 400  
32.  Khazanah Koi Makassar 400  
33.  Pardoko koi club Makassar 375  
34.  Mahardika Bulukumba 300  
35.  Bakri hadi Makassar 300  
36.  Bozz Miftah Makassar 300  
37.  Banu Makassar 250  
38.  Widodo Surabaya 250  
39.  Rahman Takalar 250  
40.  Bur Brekele Kolaka Utara 200  
41.  Sunggumanai Koi Gowa 200  
42.  Konta Bassi Polewali Mandar 150  
43.  Maskur Makassar 150  
44.  Rabil Pratama Makassar 150  
45.  Boerhan Kolaka Utara 125  
46.  dr. Harry Salim Toraja 125  
47.  Rama Sidrap 125  
48.  Zulkifli Makassar 100  
49.  Panciro koi Gowa 100  
50.  Surgeon Koi Polewali Mandar 100  
51.  Askari Makassar 100  
52.  Arifin Makassar 75  
53.  Inuwasa Makassar 75  
54.  Aflaha Ahmad Makassar 75  
55.  Asrief Makassar 50  
56.  M. Imam Sapto R Makassar 50  
57.  Muhammad Akbar Makassar 0  
58.  Bintang soreng maros Maros 0  
59.  KFC Makassar 0  
60.  Faisal Makassar 0  

Powered by Makassar Koi Club 2023